MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W GRUPIE CARLSBERG

Stały rozwój umiejętności przywódczych i funkcjonalnych ma dla nas duże znaczenie. Możesz rozwijać sie lokalnie oraz globalnie. Na poziomie globalnym rozwijamy nasze kompetencje w ramach pięciu różnych akademii.

 • Leadership Academy - wzmacnia kompetencje przywódcze w oparciu o najnowsze badania i modele zarządzania, pozwala na zbudowanie ławki rezerwowej-sukcesji, wspiera efektywność liderów bazując na Role Model Manager Carlsberg, budując kulturę zwycięstwa.
 • Commercial Academy - rozwija kompetencje sprzedażowe i marketingowe w oparciu o "growth story" i najnowsze trendy komercyjne oraz autorskie programy takie jak planowanie trzyletnie w zakresie marki i kanału, metodologia FIT, zarządzanie wartością i zwiększanie wiedzy o piwie.
   
 • Supply Chain Academy - rozwija umiejętności strategicznego planowania w łańcuchu dostaw, skupienia sie na priorytetach oraz planowania S&OP.
   
 • Compass Academy - wyznacza kierunek etycznego zachowania w biznesie.
   
 • Finance Academy - ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat naszej polityki finansowej, zagadnień finansowych oraz najnowszych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Stały rozwój umiejętności przywódczych i funkcjonalnych ma dla nas duże znaczenie. Możesz rozwijać sie lokalnie oraz globalnie. Na poziomie globalnym rozwijamy nasze kompetencje w ramach pięciu różnych akademii.

 • Leadership Academy
 • Commercial Capability Program
 • Integrated Supply Chain Academy
 • Compass Academy
 • Finance Academy

 

 • SZKOLENIA I ROZWÓJ

  Szkolenia i rozwój są kluczowymi elementami w utrzymaniu motywacji i podnoszeniu kompetencji pracowników.
  W Carlsberg rozwijamy się w oparciu o model 70/20/10, gdzie 70% to uczenie się przez doświadczenie (np. udział w projektach międzydziałowych, zwiększanie zakresu odpowiedzialności w ramach roli, przejmowanie obowiązków przełożonego podczas jego nieobecności), 20% to uczenie się od innych (np. coaching, budowanie sieci kontaktów, regularne spotkania z przełożonym), 10% uczestnictwo w szkoleniach (szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, poszukiwanie wiedzy we własnym zakresie).

OUR LEARNING & DEVELOPMENT APPROACH

Learning is a key element in the development and motivation of employees – and especially in talent development.
Our approach to learning & development is based on a model where we strive for 70% experience, e.g. short or long term assignments; 20% exposure e.g. mentoring, networking, coaching, and finally, 10% from formal learning and training in an action-based and blended format.