DITT ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD!

Vi har ett stort engagerad inom vår koncern. Vi brinner för våra öl och våra varumärken och är stolta över att arbeta för Carlsberg.

DITT ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD!

Vi har ett stort engagerad inom vår koncern. Vi brinner för våra öl och våra varumärken och är stolta över att arbeta för Carlsberg.

  • Det vet vi tack vare den global engagemangsundersökning, My Voice,  som vi utför vartannat år. Resultaten från undersökningen ger oss en viktig del av den organisatoriska resan som vi på Carlsberg Group befinner oss i. Under hela denna resa tror vi att det är viktigt att uppmärksamma vad våra medarbetare säger och använda deras feedback för att utveckla en vinnande kultur och främja det Triple-A-baserade arbetssätt som vi jobbar med inom team och genom hela Carlsberg.

”På vår resa, SAIL '22, är engagerade
medarbetare ett måste och högt
värderat för att vi ska ta oss dit vi vill
på ett framgångsrikt sätt"