CARLSBERG-KULTUREN

Bli en del av en unik kultur där syftet är en del av vårt DNA, utförandet är något som låser upp vår individuella potential och stoltheten för våra varumärken är något som förenar oss globalt.

CARLSBERG-KULTUREN

Bli en del av en unik kultur där syftet är en del av vårt DNA, utförandet är något som låser upp vår individuella potential och stoltheten för våra varumärken är något som förenar oss globalt.

 • Carlsberg Group definieras av balans: mellan kostnadsmedvetande och innovation, syfte och kommersialitet, kul och prestanda, lokalt och globalt. I takt med att koncernen fortsätter att utvecklas och ta sig an utmaningarna inom ölens föränderliga värld så ligger hela tiden balansen mellan dessa olika delar som grund.

  Den största balanspunkten, den som påverkar allt annat, är mellan de lokala varumärkena och den globala koncernen. De lokala varumärkena erbjuder en känsla av stolthet lokalt och en möjlighet att att göra skillnad i det samhälle som man verkar i.

 • Carlsberg Group is an organisation defined by balance: between cost-consciousness and innovation, purpose and commerciality, fun and performance, local and global. As Carlsberg Group continues to evolve and meet the challenges of beer’s changing landscape, it’s continually negotiating these balances.
  The biggest point of balance that has an impact on everything else, is between the local brands and Carlsberg Group. The local brands offer a sense of local pride, the chance to make a difference in your community, real accountability and breadth of opportunity.

Carlsberg Group definieras av balans: mellan kostnadsmedvetande och innovation, syfte och kommersialitet, kul och prestanda, lokalt och globalt. I takt med att koncernen fortsätter att utvecklas och ta sig an utmaningarna inom ölens föränderliga värld så ligger hela tiden balansen mellan dessa olika delar som grund.

Den största balanspunkten, den som påverkar allt annat, är mellan de lokala varumärkena och den globala koncernen. De lokala varumärkena erbjuder en känsla av stolthet lokalt och en möjlighet att att göra skillnad i det samhälle som man verkar i.

 •  

   “Att vara en del av en grupp ger dig verktyg att leva upp till din fulla potential.
  Möjligheten att jobba med människor från alla delar
  av välden som är experter inom sina områden.
  Och tillfälle att utöka din horisont internationellt.”

 •  “Att vara en del av en grupp ger dig verktyg att
  leva upp till din fulla potential.
  Möjligheten att jobba med människor
  från alla delar av välden som är
  experter inom sina områden.
  Och tillfälle att utöka din horisont internationellt.”
   

It is the best of two worlds – where the strength of local brands is recognized as the core of the Group’s success. Whether you join local brands or global Carlsberg Group, you will make an impact and GROW with Carlsberg.

Intrigued to know more about WHO WE ARE?

Det är det bästa av två världar, möjligt tack de bidrag som lokala varumärken ger till hela gruppens framgång. Oavsett om du börjar på en lokal marknad eller Carlsberg Group så kommer du att göra intryck och VÄXA tillsammans med Carlsberg Group.


Intresserad av att veta med om WHO WE ARE?