ALLIANS, ANSVAR & AGERA

Vi strävar efter att skapa en teambaserad, högpresterande kultur för att förverkliga vår ambition att vara det mest framgångsrika, mest professionella och mest attraktiva bryggeriet på våra marknader. Allians, Ansvar and Agera (TripleA) är alltså en viktig möjliggörare i vår SAIL'22-strategi för att hjälpa oss att forma en vinnande kultur och arbeta som ett team mot ett gemensamt mål.

ALLIANS, ANSVAR & AGERA

Vi strävar efter att skapa en teambaserad, högpresterande kultur för att förverkliga vår ambition att vara det mest framgångsrika, mest professionella och mest attraktiva bryggeriet på våra marknader. Allians, Ansvar and Agera (TripleA) är alltså en viktig möjliggörare i vår SAIL'22-strategi för att hjälpa oss att forma en vinnande kultur och arbeta som ett team mot ett gemensamt mål.