OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA

Johtajuuden kehittäminen ja eri toiminnoista saatu osaaminen on suuressa roolissa yhtiössämme, ja tarjoamme erilaisia oppimismahdollisuuksia sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Globaalilla tasolla olemme ankkuroineet oppimisen viiteen eri akatemiaan.

 • Johtajuusakatemia supports the implementation of the strategy by tukee strategian toteuttamista
  • tarjoamalla johtajille mahdollisuuden muutosjohtamiseen
  • lisäämällä johtajan ammattitaitoa tulevaisuuden rooleja varten
  • laajentamalla korkean suoritustason kulttuuria
  • varmistamalla, että johtajat toimivat roolimalleina Carlsbergin toimintatavoissa
 • Kaupallinen ohjelma -  tarjoaa osaamista lisääviä ohjelmia kaupallisiin toimintoihin ”Kasvutarinan” sisäistämiseksi yhteisenä viitekehyksenämme, brändin ja kanavan 3-vuotissuunnittelua, FIT-Myyntiä, Value Managementia sekä oluttietoutta.
 • Integroidun Toimitusketjun akatemia - tarjoaa osaamista lisääviä ohjelmia keskittyen Integroidun Toimitusketjun strategisiin painopistealueisiin.
 • Kompassiakatemia - keskittyy lisäämään tietoisuutta tärkeimmillä compliance-alueilla, joilla Carlsberg-konsernin suurimmat riskit on tunnistettu.
 • Talousakatemia  - pyrkii lisäämään tietoa ja tietoisuutta Talouspolitiikastamme, ohjeistuksestamme, taloudellisista kysymyksistä sekä IFRS:n viimeisimmästä kehityksestä. 

OPPIMISMAHDOLLISUUKSIA

Johtajuuden kehittäminen ja eri toiminnoista saatu osaaminen on suuressa roolissa yhtiössämme, ja tarjoamme erilaisia oppimismahdollisuuksia sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Globaalilla tasolla olemme ankkuroineet oppimisen viiteen eri akatemiaan.

 • Johtajuusakatemia
 • Kaupallinen ohjelma
 • Integroidun Toimitusketjun akatemia
 • Kompassiakatemia
 • Talousakatemia 

 

 • KOULUTUS JA KEHITTYMINEN CARLSBERGILLA

  Oppiminen on tärkeä elementti työntekijöiden kehittymisessä ja motivoinnissa – erityisesti lahjakkuuden kehittämisessä.
  Lähestymistapamme oppimiseen ja kehittymiseen perustuu malliin, jossa pyritään oppimiseen 70 % kokemuksen kautta esim. lyhyt- tai pitkäaikaisilta komennuksilta; 20 % opitaan esim. mentoroinnin, verkottumisen tai valmennuksen kautta sekä lopuksi 10 % muodollisen oppimisen ja koulutuksen kautta toimintaan perustuvassa monimuoto-opetuksessa.

OUR LEARNING & DEVELOPMENT APPROACH

Learning is a key element in the development and motivation of employees – and especially in talent development.
Our approach to learning & development is based on a model where we strive for 70% experience, e.g. short or long term assignments; 20% exposure e.g. mentoring, networking, coaching, and finally, 10% from formal learning and training in an action-based and blended format.