SITOUTUMISELLASI ON MERKITYSTÄ!

Olemme hyvin sitoutunut globaali konserni – ja alallamme keskimääräistä sitoutuneempi. Suhtaudumme oluisiimme ja brändeihimme intohimoisesti ja olemme ylpeitä työstämme Carlsberg-konsernissa.

SITOUTUMISELLASI ON MERKITYSTÄ!

Olemme hyvin sitoutunut globaali konserni – ja alallamme keskimääräistä sitoutuneempi. Suhtaudumme oluisiimme ja brändeihimme intohimoisesti ja olemme ylpeitä työstämme Carlsberg-konsernissa.

  • Miten tiedämme tämän? Teemme joka toinen vuosi globaalin My Voice -sitoutumiskyselyn, joka on tärkeä osa matkaamme organisaationa Carlsberg-konsernissa. Uskomme, että tällä matkalla on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä henkilöstömme kertoo, ja käyttää heidän antamaansa palautetta voittajakulttuurin kehittämiseen sekä hyvin suorittavien tiimien vaalimiseen Carlsbergin kaikissa toiminnoissa.

  • How do we know this? We conduct global engagement survey every second year, My Voice, which is an important part of the organizational journey that we are on at the Carlsberg Group. Throughout this journey we believe that it is important to pay attention to what our employees are saying and use their feedback to develop a winning culture and foster the high-performance teams across functions in Carlsberg.

"SAIL’22 - strategiamatkallamme sitoutuneita
työntekijöitä tarvitaan ja arvostetaan suuresti,
sillä he varmistavat strategiamme
toteutuksen ja menestyksen."


“On our journey of SAIL ’22, engaged employees are highly needed and valued to ensure execution and success.”