KANNATAMME MONIMUOTOISTA TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ

Me Carlsberg-konsernissa tunnistamme, että jokainen yhteisön jäsen on erilainen sukupuolen, iän, kulttuurin, etnisen alkuperän, fyysisten ominaisuuksien, poliittisten ja uskonnollisten sekä seksuaalisen suuntautumisen kuten muidenkin ominaisuuksien suhteen. Pyrimme luomaan ja ylläpitämään ilmapiiriä, joka hyväksyy aktiivisesti erilaisuuden ja edistää kaikkien mukaan ottamista varmistaen, että ihmiset voivat vapaasti olla oma itsensä tullessaan meille töihin.

Carlsberg-konsernin pyrkimys moninaisuuteen ja inkluusioon (Diversity&Inclusion, D&I) on ankkuroitu neljään peruspilariin, jotka ohjaavat ja tukevat periaatteidemme nivomista henkilöstöprosesseihimme tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.   

KANNATAMME MONIMUOTOISTA TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ

Me Carlsberg-konsernissa tunnistamme, että jokainen yhteisön jäsen on erilainen sukupuolen, iän, kulttuurin, etnisen alkuperän, fyysisten ominaisuuksien, poliittisten ja uskonnollisten sekä seksuaalisen suuntautumisen kuten muidenkin ominaisuuksien suhteen. Pyrimme luomaan ja ylläpitämään ilmapiiriä, joka hyväksyy aktiivisesti erilaisuuden ja edistää kaikkien mukaan ottamista varmistaen, että ihmiset voivat vapaasti olla oma itsensä tullessaan meille töihin.
Carlsberg-konsernin pyrkimys moninaisuuteen ja inkluusioon (Diversity&Inclusion, D&I) on ankkuroitu neljään peruspilariin, jotka ohjaavat ja tukevat periaatteidemme nivomista henkilöstöprosesseihimme tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.