JAK WSPIERAMY RÓŻNORODNOŚĆ

W Grupie Carlsberg szanujemy różnorodność ze względu na płeć, wiek, kulturę, pochodzenie etniczne, zdolności fizyczne, przekonania polityczne i religijne, orientację seksualną. Tworzymy atmosferę, która sprzyja integracji i zapewnia, że każdy w Carlsberg może być sobą.

Poszanowanie różnorodności (D&I) jest zakorzenione w czterech filarach. Wspierają one nasze podejście w procesach pracowniczych.

JAK WSPIERAMY RÓŻNORODNOŚĆ

W Grupie Carlsberg szanujemy różnorodność ze względu na płeć, wiek, kulturę, pochodzenie etniczne, zdolności fizyczne, przekonania polityczne i religijne, orientację seksualną. Tworzymy atmosferę, która sprzyja integracji i zapewnia, że każdy w Carlsberg może być sobą.

Poszanowanie różnorodności (D&I) jest zakorzenione w czterech filarach. Wspierają one nasze podejście w procesach pracowniczych.