MOŻLIWOŚCI KARIERY MIĘDZYNARODOWEJ

Sercem Grupy Carlsberg są ludzie, to dzięki nim wszystko staje się możliwe. Na całym świecie bardzo dbamy o możliwość rozwoju talentów. Pomagamy naszym pracownikom się rozwijać i tworzymy otwarte środowisko pracy, które umożliwia im pełne wykorzystanie ich potencjału.
                                                                                                                                    
Mobilność pracowników jest kluczowym elementem strategii SAIL '22 Grupy i People Agenda. To w ich ramach  koncentrujemy się na dalszym wspieraniu właściwych ludzi, zapewnianiu wybitnego przywództwa i promowaniu zwycięskiej kultury. Wierzymy, że mobilność pracowników pomaga budować wspólne zrozumienie naszych podstawowych wartości. Mobilność sprawia, że kompetencje pojawiają się tam, gdzie mogą mieć największy wpływ na naszą działalność, dając pracownikom możliwości rozwoju na całym świecie. W ten sposób zwiększamy świadomość kulturową, dostarczamy wiedzę biznesową i wzmocniamy integrację.

MOŻLIWOŚCI KARIERY MIĘDZYNARODOWEJ

Sercem Grupy Carlsberg są ludzie, to dzięki nim wszystko staje się możliwe. Na całym świecie bardzo dbamy o możliwość rozwoju talentów. Pomagamy naszym pracownikom się rozwijać i tworzymy otwarte środowisko pracy, które umożliwia im pełne wykorzystanie ich potencjału.
                                                                                                                                                            
Mobilność pracowników jest kluczowym elementem strategii SAIL '22 Grupy i People Agenda. To w ich ramach  koncentrujemy się na dalszym wspieraniu właściwych ludzi, zapewnianiu wybitnego przywództwa i promowaniu zwycięskiej kultury. Wierzymy, że mobilność pracowników pomaga budować wspólne zrozumienie naszych podstawowych wartości. Mobilność sprawia, że kompetencje pojawiają się tam, gdzie mogą mieć największy wpływ na naszą działalność, dając pracownikom możliwości rozwoju na całym świecie. W ten sposób zwiększamy świadomość kulturową, dostarczamy wiedzę biznesową i wzmocniamy integrację.