SÅ GÖR VI FÖR ATT UPPNÅ EN INKLUDERANDE MILJÖ

Vi på Carlsberg anser att mångfald finns i alla sociala identiteter så som kön, ålder, kultur, etnicitet, fysiska förmågor, politiska och religiösa övertygelser, sexuell läggning och andra attribut. Vi strävar efter att skapa och upprätthålla en atmosfär som aktivt omfamnar mångfalden och som främjar inkludering, för att öka möjligheten att människor är helt tillfreds med att vara sig själva jag när de börjar på Carlsberg.

Carlsberg-koncernens strävan efter mångfald & inkludering (M&I) är förankrad i fyra pelare som styr vår strategi och stödjer integrationen av M&I i våra kärnprocesser, där det är relevant och möjligt.

Våra fyra pelare för mångfald och inkludering:

SÅ GÖR VI FÖR ATT UPPNÅ EN INKLUDERANDE MILJÖ

Vi på Carlsberg anser att mångfald finns i alla sociala identiteter så som kön, ålder, kultur, etnicitet, fysiska förmågor, politiska och religiösa övertygelser, sexuell läggning och andra attribut. Vi strävar efter att skapa och upprätthålla en atmosfär som aktivt omfamnar mångfalden och som främjar inkludering, för att öka möjligheten att människor är helt tillfreds med att vara sig själva jag när de börjar på Carlsberg.

Carlsberg-koncernens strävan efter mångfald & inkludering (M&I) är förankrad i fyra pelare som styr vår strategi och stödjer integrationen av M&I i våra kärnprocesser, där det är relevant och möjligt.