MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W CARSLBERG POLSKA

Carlsberg Polska to jeden zespół współdziałających ze sobą ludzi, struktur i procesów. Kierując się tą ideą planujemy działania rozwojowe w sposób kompleksowy. Dbamy, aby podnosząc kompetencje pracowników jednocześnie zwiększać osiągnięcia firmy. Forma rozwoju (a także jej koszt) zależą od oceny rezultatów, kompetencji i potencjału pracownika.

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W CARSLBERG POLSKA

Carlsberg Polska to jeden zespół współdziałających ze sobą ludzi, struktur i procesów. Kierując się tą ideą planujemy działania rozwojowe w sposób kompleksowy. Dbamy, aby podnosząc kompetencje pracowników jednocześnie zwiększać osiągnięcia firmy. Forma rozwoju (a także jej koszt) zależą od oceny rezultatów, kompetencji i potencjału pracownika.

  • SZKOLENIA I ROZWÓJ

    Zdobywanie wiedzy jest kluczowym elementem rozwoju i motywowania pracowników, a zwłaszcza talentów. Nasze podejście opiera się na modelu 70/20/10, w którym kluczowe są dla nas:
    • 70% czyli doświadczenie zawodowe i codzienna praktyka (np. udział w programach STA lub LTA)
    • 20% a więc uczenie się od innych (np. programy mentoringowe, coaching)
    • 10% udział w szkoleniach i warsztatach (on-line, w sali szkoleniowej)