ROZWÓJ W CARLSBERG POLSKA
ROZWÓJ W CARLSBERG POLSKA

Rozwój jest ważny dla każdego z nas. Dzięki niemu procentuje każda kariera! W Prawdopodobnie Najlepszym Zespole na Świecie rozwijamy się na wielu poziomach. Czerpiemy z pracy w międzydziałowych zespołach, realizując się w ambitnych projektach oraz korzystając z kursów i szkoleń. Wiemy, że dzięki codziennemu rozwojowi niemal wszystko staje się możliwe. 

Rozwój jest ważny dla każdego z nas. Dzięki niemu procentuje każda kariera! W Prawdopodobnie Najlepszym Zespole na Świecie rozwijamy się na wielu poziomach. Czerpiemy z pracy w międzydziałowych zespołach, realizując się w ambitnych projektach oraz korzystając z kursów i szkoleń. Wiemy, że dzięki codziennemu rozwojowi niemal wszystko staje się możliwe. 

Programy mobilności

Z myślą o wzmacnianiu kompetencji Prawdopodobnie Najlepszego Zespołu na Świecie, opracowaliśmy trzy Programy Mobilności.

Programy mobilności

Z myślą o wzmacnianiu kompetencji Prawdopodobnie Najlepszego Zespołu na Świecie, opracowaliśmy trzy Programy Mobilności.

 • Każdy z nich opiera się na wymianie doświadczeń, zwiększeniu świadomości kulturowej, poszerzeniu wiedzy biznesowej oraz integracji. Nasi pracownicy mogą skorzystać z:

  • wymiany krótkoterminowej - STA (Short Term Assignments) - trwającej do 18 miesięcy,
  • wymiany długoterminowej - LTA (Long Term Assignments) – trwającej od 18 do 36 miesięcy,
  • transferu międzynarodowego (International Transfer) – nieograniczonego czasowo.
 • Każdy z nich opiera się na wymianie doświadczeń, zwiększeniu świadomości kulturowej, poszerzeniu wiedzy biznesowej oraz integracji. Nasi pracownicy mogą skorzystać z:

  • wymiany krótkoterminowej - STA (Short Term Assignments) - trwającej do 18 miesięcy,
  • wymiany długoterminowej - LTA (Long Term Assignments) – trwającej od 18 do 36 miesięcy,
  • transferu międzynarodowego (International Transfer) – nieograniczonego czasowo.

Akademie rozwoju

Międzynarodowy zasięg Grupy Carlsberg to jednocześnie możliwość skorzystania z globalnych Akademii Rozwoju. Ich celem jest stały rozwój przywódczy i funkcjonalny na 5 poziomach:

Akademie rozwoju

Międzynarodowy zasięg Grupy Carlsberg to jednocześnie możliwość skorzystania z globalnych Akademii Rozwoju. Ich celem jest stały rozwój przywódczy i funkcjonalny na 5 poziomach:

 • Leadership Academy - wzmacnia kompetencje przywódcze w oparciu o najnowsze badania i modele zarządzania, wspiera efektywność liderów bazując na Role Model Manager Carlsberg, budując kulturę zwycięstwa,
 • Commercial Academy - rozwija kompetencje sprzedażowe i marketingowe w oparciu o "growth story" i najnowsze trendy komercyjne oraz autorskie,
 • Supply Chain Academy - rozwija umiejętności strategicznego planowania w łańcuchu dostaw, skupienia się na priorytetach oraz planowania S&OP,
 • Compass Academy - wyznacza kierunek etycznego zachowania w biznesie,
 • Finance Academy - ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat naszej polityki finansowej, zagadnień finansowych oraz najnowszych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowe.
 • Leadership Academy - wzmacnia kompetencje przywódcze w oparciu o najnowsze badania i modele zarządzania, wspiera efektywność liderów bazując na Role Model Manager Carlsberg, budując kulturę zwycięstwa,

  • Commercial Academy - rozwija kompetencje sprzedażowe i marketingowe w oparciu o "growth story" i najnowsze trendy komercyjne oraz autorskie,
  • Supply Chain Academy - rozwija umiejętności strategicznego planowania w łańcuchu dostaw, skupienia się na priorytetach oraz planowania S&OP,
  • Compass Academy - wyznacza kierunek etycznego zachowania w biznesie,
  • Finance Academy - ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat naszej polityki finansowej, zagadnień finansowych oraz najnowszych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowe.
DOŁĄCZ DO PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZEGO ZESPOŁU NA ŚWIECIE. ZNAJDŹ OFERTĘ DLA CIEBIE.
DOŁĄCZ DO PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZEGO ZESPOŁU NA ŚWIECIE. ZNAJDŹ OFERTĘ DLA CIEBIE.
PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZE MIEJSCE PRACY!

MOŻLIWOŚCI KARIERY MIĘDZYNARODOWEJ

Sercem Grupy Carlsberg są ludzie, to dzięki nim wszystko staje się możliwe. Na całym świecie bardzo dbamy o możliwość rozwoju talentów. Pomagamy naszym pracownikom się rozwijać i tworzymy otwarte środowisko pracy, które umożliwia im pełne wykorzystanie ich potencjału. 

Od 2012 w Grupie Carlsberg obowiązuje ujednolicona polityka mobilności (Global mobility), w ramach której pracownicy mogą podejmować wyzwania zawodowe za granicą, wykorzystując obecność firmy w 35 krajach na całym świecie. Wierzymy, że mobilność pracowników pomaga budować wspólne zrozumienie naszych podstawowych wartości.

Mobilność sprawia, że kompetencje pojawiają się tam, gdzie mogą mieć największy wpływ na naszą działalność, dając pracownikom możliwości rozwoju na całym świecie. W ten sposób zwiększamy świadomość kulturową, dostarczamy wiedzę biznesową i wzmacniamy integrację.

Mamy 3 programy mobilności:

wymiany krótkoterminowe - STA (Short Term Assignment) - trwające do 18 miesięcy,

wymiany długoterminowe - LTA (Long Term Assingments) – trwające od 18 do 36 miesięcy,

transfer międzynarodowy (International Transfer) – nieograniczone czasowo.

MOŻLIWOŚCI KARIERY MIĘDZYNARODOWEJ

Sercem Grupy Carlsberg są ludzie, to dzięki nim wszystko staje się możliwe. Na całym świecie bardzo dbamy o możliwość rozwoju talentów. Pomagamy naszym pracownikom się rozwijać i tworzymy otwarte środowisko pracy, które umożliwia im pełne wykorzystanie ich potencjału. 

Od 2012 w Grupie Carlsberg obowiązuje ujednolicona polityka mobilności (Global mobility), w ramach której pracownicy mogą podejmować wyzwania zawodowe za granicą, wykorzystując obecność firmy w 35 krajach na całym świecie. Wierzymy, że mobilność pracowników pomaga budować wspólne zrozumienie naszych podstawowych wartości.

Mobilność sprawia, że kompetencje pojawiają się tam, gdzie mogą mieć największy wpływ na naszą działalność, dając pracownikom możliwości rozwoju na całym świecie. W ten sposób zwiększamy świadomość kulturową, dostarczamy wiedzę biznesową i wzmacniamy integrację.

Mamy 3 programy mobilności:

wymiany krótkoterminowe - STA (Short Term Assignment) - trwające do 18 miesięcy,

wymiany długoterminowe - LTA (Long Term Assingments) – trwające od 18 do 36 miesięcy,

transfer międzynarodowy (International Transfer) – nieograniczone czasowo.

Stały rozwój umiejętności przywódczych i funkcjonalnych ma dla nas duże znaczenie. Możesz rozwijać sie lokalnie oraz globalnie. Na poziomie globalnym rozwijamy nasze kompetencje w ramach pięciu różnych akademii.

 • Leadership Academy - wzmacnia kompetencje przywódcze w oparciu o najnowsze badania i modele zarządzania, pozwala na zbudowanie ławki rezerwowej-sukcesji, wspiera efektywność liderów bazując na Role Model Manager Carlsberg, budując kulturę zwycięstwa.
 • Commercial Academy - rozwija kompetencje sprzedażowe i marketingowe w oparciu o "growth story" i najnowsze trendy komercyjne oraz autorskie programy takie jak planowanie trzyletnie w zakresie marki i kanału, metodologia FIT, zarządzanie wartością i zwiększanie wiedzy o piwie.
 • Supply Chain Academy - rozwija umiejętności strategicznego planowania w łańcuchu dostaw, skupienia się na priorytetach oraz planowania S&OP.
 • Compass Academy - wyznacza kierunek etycznego zachowania w biznesie.
 • Finance Academy - ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat naszej polityki finansowej, zagadnień finansowych oraz najnowszych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowe.

Stały rozwój umiejętności przywódczych i funkcjonalnych ma dla nas duże znaczenie. Możesz rozwijać sie lokalnie oraz globalnie. Na poziomie globalnym rozwijamy nasze kompetencje w ramach pięciu różnych akademii.

 • Leadership Academy
 • Commercial Academy
 • Supply Chain Academy
 • Compass Academy
 • Finance Academy