Jak rekrutujemy?

Każdy kandydat, którego zaprosimy do wzięcia udziału w rekrutacji, odbędzie spotkanie z bezpośrednim przełożonym oraz HR Biznes Partnerem.
W trakcie spotkania porozmawiamy o Twoim doświadczeniu, dotychczasowych osiągnięciach oraz o tym, co motywuje Cię do pracy.
W niektórych projektach rekrutacyjnych prosimy kandydatów o wypełnienie testu psychometrycznego lub zapraszamy do sesji Assessment Centre.
Dzięki temu zwiększamy prawdopodobieństwo, że obie strony będą zadowolone z przyszłej współpracy.

 

Jak rekrutujemy?

Każdy kandydat, którego zaprosimy do wzięcia udziału w rekrutacji, odbędzie spotkanie z bezpośrednim przełożonym oraz HR Biznes Partnerem.
W trakcie spotkania porozmawiamy o Twoim doświadczeniu, dotychczasowych osiągnięciach oraz o tym, co motywuje Cię do pracy.
W niektórych projektach rekrutacyjnych prosimy kandydatów o wypełnienie testu psychometrycznego lub zapraszamy do sesji Assessment Centre.
Dzięki temu zwiększamy prawdopodobieństwo, że obie strony będą zadowolone z przyszłej współpracy.

Jak dobrze przygotować się do rozmowy?

Rozmowa rekrutacyjna wcale nie musi być trudna i stresująca – wystarczy dobrze się do niej przygotować.
Po pierwsze – zapoznaj się z opisem stanowiska i zastanów się, w jakim stopniu oferta spełnia Twoje oczekiwania. Pomyśl również, dlaczego właśnie Ciebie mamy zaprosić do współpracy.
Po drugie – prześlij dobrze przygotowane CV.  W internecie znajdziesz wiele poradników, jak stworzyć dobre CV.
Po trzecie – na spotkanie rekrutacyjne przyjdź z pozytywnym nastawieniem. Bądź konkretny, odwołuj się do faktów i bądź autentyczny.

Jak dobrze przygotować się do rozmowy? 

Rozmowa rekrutacyjna wcale nie musi być trudna i stresująca – wystarczy dobrze się do niej przygotować.
Po pierwsze – zapoznaj się z opisem stanowiska i zastanów się, w jakim stopniu oferta spełnia Twoje oczekiwania. Pomyśl również, dlaczego właśnie Ciebie mamy zaprosić do współpracy.
Po drugie – prześlij dobrze przygotowane CV.  W internecie znajdziesz wiele poradników, jak stworzyć dobre CV.
Po trzecie – na spotkanie rekrutacyjne przyjdź z pozytywnym nastawieniem. Bądź konkretny, odwołuj się do faktów i bądź autentyczny.

Jakie działania podejmuje firma w ramach Zrównoważonego Rozwoju?

Zgodnie z naszą misją „Warzymy dla lepszego dziś i jutra” nasz biznes rozwijamy bardzo odpowiedzialnie, myśląc o długofalowym efekcie naszego działania, dbając o naszych pracowników, społeczności lokalne i środowisko naturalne. W 2016 roku zidentyfikowaliśmy cztery najważniejsze obszary zrównoważonego rozwoju dla naszego biznesu. Priorytety „Together Towards ZERO” są częścią globalnej strategii SAIL’22 Grupy Carlsberg i podzielone zostały na 4 filary, z których każdy ma mierzalne cele. Priorytety „TTZ” są spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jak i ustaleniami po konferencji klimatycznej w Paryżu. 

Co roku prezentujemy status naszych działań w  Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, który dostępny jest tu 

Jakie działania podejmuje firma w ramach Zrównoważonego Rozwoju?

Zgodnie z naszą misją „Warzymy dla lepszego dziś i jutra” nasz biznes rozwijamy bardzo odpowiedzialnie, myśląc o długofalowym efekcie naszego działania, dbając o naszych pracowników, społeczności lokalne i środowisko naturalne. W 2016 roku zidentyfikowaliśmy cztery najważniejsze obszary zrównoważonego rozwoju dla naszego biznesu. Priorytety „Together Towards ZERO” są częścią globalnej strategii SAIL’22 Grupy Carlsberg i podzielone zostały na 4 filary, z których każdy ma mierzalne cele. Priorytety „TTZ” są spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jak i ustaleniami po konferencji klimatycznej w Paryżu. 

Co roku prezentujemy status naszych działań w  Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, który dostępny jest tu.