CARLSBERG UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Utveckling av ledarskap och funktionella tillgångar är viktigt hos oss. Vi erbjuder många utbildningar på global och lokal nivå. Vissa kan väljas från utbildningskatalogen utifrån utvecklingsbehovet och andra kan medarbetare nomineras till utifrån årets resultat och framtida utvecklingsplaner.

På global nivå erbjuder vi utvecklingsmöjligheter via 5 Academies:

 • The Leadership Academy - stöder implementeringen av strategin genom att:
  • hjälpa ledare att driva förändringar och leda transformationer
  • uppgradera och uppdatera ledarens pipeline för framtida roller
  • integrera en högpresterande kultur
  • säkerställa att våra ledare lever efter våra värderingar och är förebilder genom att jobba enligt våra beteenden.
    
 • The Commercial Capability Program - ett kapacitetsbyggande program för kommersiella funktioner, för att ytterligare bädda in "Growth Story" som vårt gemensamma ramverk, såsom Brand & Channel 3Y-planering, FIT Sales, Value Management och Beer Knowledge.
   
 • The Integrated Supply Chain Academy - tillhandahåller kapacitetsbyggande program med fokus på de strategiska prioriteringarna i den integrerade försörjningskedjan.
   
 • The Compass Academy - fokuserar på att öka kunskapen kring de viktigaste efterlevnadsområdena, där de högsta riskerna för Carlsberg har identifierats.    
   
 • The Finance Academy - syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om vår finanspolicy, våra manualer, finansiella frågor och den senaste utvecklingen av internationella standarder för finansiell rapportering.

CARLSBERG UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Utveckling av ledarskap och funktionella tillgångar är viktigt hos oss. Vi erbjuder många utbildningar på global och lokal nivå. Vissa kan väljas från utbildningskatalogen utifrån utvecklingsbehovet och andra kan medarbetare nomineras till utifrån årets resultat och framtida utvecklingsplaner.

På global nivå erbjuder vi utvecklingsmöjligheter via 5 Academies. 

 • Leadership Academy
 • Commercial Capability Program
 • Integrated Supply Chain Academy
 • Compass Academy
 • Finance Academy
 • VÅR LÄRANDE & UTVECKLINGS APPROACH

  Lärande är nyckeln för utveckling och motivation hos medarbetare, speciellt när det kommer till talangutveckling.

  Vår approach för lärande & utveckling baseras på en modell där vi strävar efter 70% erfarenhet, 20% exponering och 10% från formella kurser och utbildningar.

VÅR LÄRANDE & UTVECKLINGS APPROACH

Lärande är nyckeln för utveckling och motivation hos medarbetare, speciellt när det kommer till talangutveckling.

Vår approach för lärande & utveckling baseras på en modell där vi strävar efter 70% erfarenhet, 20% exponering och 10% från formella kurser och utbildningar.