CARLSBERG-KULTUREN

Bli en del av en unik kultur där syftet är en del av vårt DNA, utförandet är något som låser upp vår individuella potential och stoltheten för våra varumärken är något som förenar oss globalt.

CARLSBERG-KULTUREN

Bli en del av en unik kultur där syftet är en del av vårt DNA, utförandet är något som låser upp vår individuella potential och stoltheten för våra varumärken är något som förenar oss globalt.

  • Carlsberg Group definieras av balans: mellan kostnadsmedvetande och innovation, syfte och kommersialitet, kul och prestanda, lokalt och globalt. I takt med att koncernen fortsätter att utvecklas och ta sig an utmaningarna inom ölens föränderliga värld så ligger hela tiden balansen mellan dessa olika delar som grund.

    Den största balanspunkten, den som påverkar allt annat, är mellan de lokala varumärkena och den globala koncernen. De lokala varumärkena erbjuder en känsla av stolthet lokalt och en möjlighet att att göra skillnad i det samhälle som man verkar i.

Carlsberg Group definieras av balans: mellan kostnadsmedvetande och innovation, syfte och kommersialitet, kul och prestanda, lokalt och globalt. I takt med att koncernen fortsätter att utvecklas och ta sig an utmaningarna inom ölens föränderliga värld så ligger hela tiden balansen mellan dessa olika delar som grund.

Den största balanspunkten, den som påverkar allt annat, är mellan de lokala varumärkena och den globala koncernen. De lokala varumärkena erbjuder en känsla av stolthet lokalt och en möjlighet att att göra skillnad i det samhälle som man verkar i.


  • ”Att vara en del av en grupp ger dig förutsättningarna att leva upp till din fulla potential
    och möjligheten att jobba med människor från hela världen som är experter
    inom sina områden”

 

”Att vara en del av en grupp ger dig förutsättningarna att leva upp till din fulla potential
och möjligheten att jobba med människor från hela världen som är experter
inom sina områden”

”Tack vare de bidrag som lokala varumärken ger till hela gruppens framgång får vi de bästa av två världar. Oavsett om du börjar på en lokal marknad eller Carlsberg Group så kommer du att göra avtyck och växa tillsammans med hela koncernen.”

Här kan du läsa mer om Carlsberg Sverige.

”Tack vare de bidrag som lokala varumärken ger till hela gruppens framgång får vi de bästa av två världar. Oavsett om du börjar på en lokal marknad eller Carlsberg Group så kommer du att göra avtyck och växa tillsammans med hela koncernen.”

Här kan du läsa mer om Carlsberg Sverige.