DITT ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD!


Vi har ett högt engagemang inom vår koncern. Vi brinner för våra öl och våra varumärken och är stolta över att arbeta för Carlsberg.

DITT ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD!

Vi har ett högt engagemang inom vår koncern. Vi brinner för våra öl och våra varumärken och är stolta över att arbeta för Carlsberg.

Det vet visar vår globala medarbetarundersökning, My Voice, som vi utför vartannat år. Resultatet från undersökningen ger oss en uppfattning om var vi är på vår organisatoriska resa. Vi värdesätter det våra medarbetare säger och använder den feedback som kommer in till att utveckla en vinnande kultur och främja det Triple A-baserade arbetssätt som vi jobbar med inom team och genom hela Carlsberg.

  • Det vet visar vår globala medarbetarundersökning, My Voice, som vi utför vartannat år. Resultatet från undersökningen ger oss en uppfattning om var vi är på vår organisatoriska resa. Vi värdesätter det våra medarbetare säger och använder den feedback som kommer in till att utveckla en vinnande kultur och främja det Triple A-baserade arbetssätt som vi jobbar med inom team och genom hela Carlsberg.


”Engagerade medarbetare är ett måste
för att vi ska ta oss dit vi vill på et
framgångsrikt sätt”


”Engagerade medarbetare
är ett måste för
att vi ska ta oss dit vi vill
på et framgångsrikt sätt”