LEARNING OPPORTUNITIES

Utvikling av lederskap og funksjonelle ressurser er viktig for selskapet vårt. Vi tilbyr en rekke ulike opplæringsmuligheter på både globalt og lokalt nivå. På det globale nivået tilbyr vi utviklingsmuligheter via fem ulike Academies:

 • The Leadership Academy støtter implementeringen av strategien gjennom å:
  • gjøre ledere i stand til å drive frem endring og lede omstillingsprosesser
  • oppgradere og oppdatere ledernes mulighetsrom for fremtidige roller
  • implementere en prestasjonskultur
  • sikre at lederne våre fungerer som forbilder og lever i tråd med Carlsberg-adferdsnormen
 • The Commercial Capability Program - et kompetansehevingsprogram for kommersielle funksjoner som bidrar til en dypere integrering av «Growth Story» som felles rammeverk, herunder Brand & Channel 3Y-planlegging, FIT Sales, Value Management og Beer Knowledge.
 • The Integrated Supply Chain Academy - tilbyr kompetansehevende programmer med fokus på de strategiske prioriteringene i den integrerte forsyningskjeden.
 • The Compass Academy - fokuserer på å øke kunnskapen om de viktigste complianceområdene der de største risikoene for Carlsberg Group har blitt identifisert.      
 • The Finance Academy – tar sikte på å øke kunnskapen og bevisstheten om selskapets økonomiske policy, manualer, finansielle spørsmål og de siste utviklingene innen internasjonale standarder for finansiell rapportering.

LEARNING OPPORTUNITIES

Utvikling av lederskap og funksjonelle ressurser er viktig for selskapet vårt. Vi tilbyr en rekke ulike opplæringsmuligheter på både globalt og lokalt nivå. På det globale nivået tilbyr vi utviklingsmuligheter via fem ulike Academies:

 • Leadership Academy
 • Commercial Capability Program
 • Integrated Supply Chain Academy
 • Compass Academy
 • Finance Academy

 

 • VÅR TILNÆRMING TIL LÆRING OG UTVIKLING

  Læring er et sentralt element i de ansattes utvikling og motivasjon – særlig på talentutviklingsfeltet.
  Vår tilnærming til læring og utvikling er basert på en modell hvor målet er at man skal utvikle seg kontinuerlig, og hvor 70% av læringen skjer gjennom det daglige arbeidet og utfordrende oppgaver, 20 % eksponering i form av f.eks. mentoring, nettverksbygging og coaching, og til slutt 10 % formell læring og opplæring som kurs eller utdanning.

OUR LEARNING & DEVELOPMENT APPROACH

Learning is a key element in the development and motivation of employees – and especially in talent development.
Our approach to learning & development is based on a model where we strive for 70% experience, e.g. short or long term assignments; 20% exposure e.g. mentoring, networking, coaching, and finally, 10% from formal learning and training in an action-based and blended format.