DITT ENGASJEMENT BETYR NOE!

I det globale konsernet vårt har vi et høyt engasjement – faktisk høyere enn gjennomsnittet for bransjen vår. Vi brenner for ølen og merkevarene våre og er stolte over å jobbe for Carlsberg Group.

DITT ENGASJEMENT BETYR NOE!

I det globale konsernet vårt har vi et høyt engasjement – faktisk høyere enn gjennomsnittet for bransjen vår. Vi brenner for ølen og merkevarene våre og er stolte over å jobbe for Carlsberg Group.

  •  Dette vet vi takket være den globale engasjementsundersøkelsen My Voice, som gjennomføres annethvert år, og er en viktig del av den organisatoriske reisen vi i Carlsberg Group befinner oss i. I denne prosessen mener vi det er viktig å være oppmerksom på hva de ansatte har å si, og bruke tilbakemeldingene deres til å utvikle en vinnerkultur og fremme høyt presterende team på tvers av de ulike funksjonene i Carlsberg.

«I reisen vår med SAIL ‘22
er det verdifullt og helt nødvendig å ha engasjerte
ansatte for å sikre en vellykket gjennomføring
og at vi lykkes med strategien».