AVSTEMME, ANSVARLIGGJØRE & AGERE

Vi streber etter å skape en teambasert prestasjonskultur. Målet er å realisere våre ambisjoner om å være det mest vellykkede, mest profesjonelle og mest attraktive bryggeriet i markedene vi er representert i. Avstemme, ansvarliggjøre og agere – våre «3 A-er» – fungerer dermed som det sentrale utgangspunktet i SAIL’22-strategien vår om å forme en vinnerkultur og jobbe sammen som ett team mot et felles mål.

AVSTEMME, ANSVARLIGGJØRE & AGERE

Vi streber etter å skape en teambasert prestasjonskultur. Målet er å realisere våre ambisjoner om å være det mest vellykkede, mest profesjonelle og mest attraktive bryggeriet i markedene vi er representert i. Avstemme, ansvarliggjøre og agere – våre «3 A-er» – fungerer dermed som det sentrale utgangspunktet i SAIL’22-strategien vår om å forme en vinnerkultur og jobbe sammen som ett team mot et felles mål.