DETTE GJØR VI FOR Å HA ET INKLUDERENDE MILJØ

I Carlsberg Group vet vi at mangfold finnes i alle sosiale identiteter – som kjønn, alder, kultur, etnisitet, fysiske evner, politisk ståsted og religiøs tro, seksuell legning og mye mer. Vi streber etter å skape og opprettholde et miljø som aktivt omfavner mangfold og fremmer inkludering, slik at alle kan være komfortable med å være seg selv når de kommer på jobb hos Carlsberg.

Vår ambisjon om mangfold og inkludering er forankret i fire søyler som er styrende for tilnærmingen vår og støtter arbeidet med å integrere mangfold og inkludering i kjerneprosessene våre, der dette er mulig og relevant.

DETTE GJØR VI FOR Å HA ET INKLUDERENDE MILJØ

I Carlsberg Group vet vi at mangfold finnes i alle sosiale identiteter – som kjønn, alder, kultur, etnisitet, fysiske evner, politisk ståsted og religiøs tro, seksuell legning og mye mer. Vi streber etter å skape og opprettholde et miljø som aktivt omfavner mangfold og fremmer inkludering, slik at alle kan være komfortable med å være seg selv når de kommer på jobb hos Carlsberg.
Vår ambisjon om mangfold og inkludering er forankret i fire søyler som er styrende for tilnærmingen vår og støtter arbeidet med å integrere mangfold og inkludering i kjerneprosessene våre, der dette er mulig og relevant.