UTVIKLINGSMULIGHETER I RINGNES

Vi ønsker å tilrettelegge for at alle våre medarbeidere skal ha de beste mulighetene til å utvikle seg på jobben.

I Ringnes har vi et mål om at læring skal være en integrert del av arbeidsdagen. Vi mener at læring og utvikling er helt sentralt for den enkeltes motivasjon, fremgang og trivsel på jobb. Hos oss skal alle få best mulig sjanse til å skaffe seg nye ferdigheter og utvikle seg i samarbeid med andre i bedriften.

UTVIKLINGSMULIGHETER I RINGNES

Vi ønsker å tilrettelegge for at alle våre medarbeidere skal ha de beste mulighetene til å utvikle seg på jobben.

I Ringnes har vi et mål om at læring skal være en integrert del av arbeidsdagen. Vi mener at læring og utvikling er helt sentralt for den enkeltes motivasjon, fremgang og trivsel på jobb. Hos oss skal alle få best mulig sjanse til å skaffe seg nye ferdigheter og utvikle seg i samarbeid med andre i bedriften.

KONSEPTET 70-20-10

Med utgangspunkt i konseptet         
70-20-10 legger vi til rette for at våre medarbeidere utvikler seg gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, prosjekter og nettverksarbeid, men også gjennom mer formelle læringssituasjoner.

Erfaring
Vi mener at den viktigste arenaen for læring og utvikling er selve arbeidsplassen. Oppgavene, utfordringene og problemløsing i praksis er kilde til læring, og hos oss skal medarbeiderne oppleve å utvikle seg gjennom arbeidet. Ved å delta i arbeidsgrupper, lede prosjekter eller være stedfortredere, høster våre medarbeidere nyttig erfaring som bidrar til kompetanseheving.

Eksponering
Vi har tro på at erfaringsutveksling og eksponering gir gode læringsmuligheter. Gjennom nettverksbygging og informasjonsutveksling deler man kunnskap og erfaring på tvers av funksjoner. I Ringnes skal vi lære av å gi og få tilbakemeldinger, både som leder og medarbeider. Mer formaliserte ordninger som coaching og mentoring er også arenaer for læring.

Formelle læringssituasjoner
I tillegg til læring gjennom erfaring og samhandling, skal vi også sørge for at det finnes formelle læringssituasjoner som kurs, seminarer eller videre utdanning der dette er relevant. På denne måten sørger vi også for å holde oss oppdatert på det siste av trender innenfor våre mange fagområder.

Våre medarbeidere skal oppleve å bli inspirert, engasjert og motivert av det daglige arbeidet. Vi skal vokse gjennom mestring av komplekse oppgaver og i samarbeid med kolleger og leder, samtidig som vi våger å skape muligheter som resulterer i gode leveranser for våre kunder. Det er den gode kombinasjonen av erfaring, eksponering og formelle læringssituasjoner som gir de beste resultatene – og de mest fornøyde medarbeiderne.

Mange muligheter til å prøve nye roller
I Ringnes er vi opptatt av å utvikle medarbeidere. Vi jobber aktivt med internrekruttering, noe som gir gode utviklingsmuligheter for medarbeidere som ønsker å vokse i og med selskapet. Vi har tro på at erfaring fra andre deler av verdikjeden kommer godt med i de aller fleste stillinger i selskapet, og har et ambisiøst mål om at 70 prosent av rekrutteringene skal være interne krefter.

Som del av Carlsberg Group finnes det også internasjonale karrieremuligheter i andre land og andre deler av konsernet.

  • KONSEPTET 70-20-10

    Med utgangspunkt i konseptet 70-20-10 legger vi til rette for at våre medarbeidere utvikler seg gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, prosjekter og nettverksarbeid, men også gjennom mer formelle læringssituasjoner.

Erfaring
Vi mener at den viktigste arenaen for læring og utvikling er selve arbeidsplassen. Oppgavene, utfordringene og problemløsing i praksis er kilde til læring, og hos oss skal medarbeiderne oppleve å utvikle seg gjennom arbeidet. Ved å delta i arbeidsgrupper, lede prosjekter eller være stedfortredere, høster våre medarbeidere nyttig erfaring som bidrar til kompetanseheving.
 

Eksponering
Vi har tro på at erfaringsutveksling og eksponering gir gode læringsmuligheter. Gjennom nettverksbygging og informasjonsutveksling deler man kunnskap og erfaring på tvers av funksjoner. I Ringnes skal vi lære av å gi og få tilbakemeldinger, både som leder og medarbeider. Mer formaliserte ordninger som coaching og mentoring er også arenaer for læring.
 

Formelle læringssituasjoner
I tillegg til læring gjennom erfaring og samhandling, skal vi også sørge for at det finnes formelle læringssituasjoner som kurs, seminarer eller videre utdanning der dette er relevant. På denne måten sørger vi også for å holde oss oppdatert på det siste av trender innenfor våre mange fagområder.

Våre medarbeidere skal oppleve å bli inspirert, engasjert og motivert av det daglige arbeidet. Vi skal vokse gjennom mestring av komplekse oppgaver og i samarbeid med kolleger og leder, samtidig som vi våger å skape muligheter som resulterer i gode leveranser for våre kunder. Det er den gode kombinasjonen av erfaring, eksponering og formelle læringssituasjoner som gir de beste resultatene – og de mest fornøyde medarbeiderne.
 

Mange muligheter til å prøve nye roller
I Ringnes er vi opptatt av å utvikle medarbeidere. Vi jobber aktivt med internrekruttering, noe som gir gode utviklingsmuligheter for medarbeidere som ønsker å vokse i og med selskapet. Vi har tro på at erfaring fra andre deler av verdikjeden kommer godt med i de aller fleste stillinger i selskapet, og har et ambisiøst mål om at 70 prosent av rekrutteringene skal være interne krefter.

Som del av Carlsberg Group finnes det også internasjonale karrieremuligheter i andre land og andre deler av konsernet.