TRE LEVEREGLER FOR EN GOD ARBEIDSHVERDAG

Alle gode ting er tre. Og hos oss gjelder dette spesielt organisasjonens tre overordnede leveregler – et knippe tydelige prinsipper som gjør at vi samarbeider best mulig og når våre mål.

Vi er opptatt av god flyt og et effektivt og smidig samarbeid. Dette får vi til gjennom en åpen og konstruktiv dialog som bidrar til samarbeid på tvers av roller og funksjoner. I Ringnes tar vi aktivt eierskap og sørger for å gjøre gode prioriteringer som sikrer solide leveranser.

Ringnes – og Carlsberg-konsernet for øvrig – har tydeliggjort tre leveregler som alle begynner på A. Alle som jobber hos oss må gjøre seg godt kjent med disse, og aktivt etterleve dem uansett rolle eller nivå i organisasjonen.

Avstemme
Vi er opptatt av en organisasjon som samhandler, og ønsker at man som ansatt aktivt skal involvere alle som skal bidra i en oppgave eller prosess. Ved å tydelig kommunisere mål og prioriteringer sørger vi for at alle har en klar forståelse av hvor vi skal, og hva som må gjøres for å nå målene. På denne måten sikrer vi at vi får benyttet all vår kompetanse, og at alle er innforstått med hva som forventes av dem.

Ansvarliggjøre
Vi ønsker at alle skal føle og vise personlig eierskap og engasjement for arbeidet og oppgavene. Samtidig er det viktig at våre medarbeidere gjør gode prioriteringer, og viser vilje til å identifisere utfordringer, muligheter og løsninger på disse. Når beslutninger er fattet, forholder vi oss lojalt til dem.

Agere
Vi er opptatt av at vi skal løse problemer effektivt, og benytte oss av mulighetene som måtte dukke opp. Det er derfor viktig at våre medarbeidere har handlekraft og gjennomføringsevne, og deler beste praksis med hverandre.

Ved å etterleve våre tre leveregler bidrar vi alle til en arbeidsplass som preges av evne og vilje til samarbeid og måloppnåelse.

TRE LEVEREGLER FOR EN GOD ARBEIDSHVERDAG

Alle gode ting er tre. Og hos oss gjelder dette spesielt organisasjonens tre overordnede leveregler – et knippe tydelige prinsipper som gjør at vi samarbeider best mulig og når våre mål.

Vi er opptatt av god flyt og et effektivt og smidig samarbeid. Dette får vi til gjennom en åpen og konstruktiv dialog som bidrar til samarbeid på tvers av roller og funksjoner. I Ringnes tar vi aktivt eierskap og sørger for å gjøre gode prioriteringer som sikrer solide leveranser.

Ringnes – og Carlsberg-konsernet for øvrig – har tydeliggjort tre leveregler som alle begynner på A. Alle som jobber hos oss må gjøre seg godt kjent med disse, og aktivt etterleve dem uansett rolle eller nivå i organisasjonen.

AVSTEMME
Vi er opptatt av en organisasjon som samhandler, og ønsker at man som ansatt aktivt skal involvere alle som skal bidra i en oppgave eller prosess. Ved å tydelig kommunisere mål og prioriteringer sørger vi for at alle har en klar forståelse av hvor vi skal, og hva som må gjøres for å nå målene. På denne måten sikrer vi at vi får benyttet all vår kompetanse, og at alle er innforstått med hva som forventes av dem.

ANSVARLIGGJØRE
Vi ønsker at alle skal føle og vise personlig eierskap og engasjement for arbeidet og oppgavene. Samtidig er det viktig at våre medarbeidere gjør gode prioriteringer, og viser vilje til å identifisere utfordringer, muligheter og løsninger på disse. Når beslutninger er fattet, forholder vi oss lojalt til dem.

AGERE
Vi er opptatt av at vi skal løse problemer effektivt, og benytte oss av mulighetene som måtte dukke opp. Det er derfor viktig at våre medarbeidere har handlekraft og gjennomføringsevne, og deler beste praksis med hverandre.

Ved å etterleve våre tre leveregler bidrar vi alle til en arbeidsplass som preges av evne og vilje til samarbeid og måloppnåelse.