VÅR SUKSESS ER ET RESULTAT AV MANGFOLD OG INKLUDERING

Det er medarbeiderne våre som er selve Ringnes. Som arbeidsgiver reflekterer vi samfunnet vi lever i, og vi drar nytte av de mange perspektivene medarbeidere med ulik bakgrunn bringer med seg.
For oss er en mangfoldig arbeidsstyrke en bærebjelke. Derfor jobber vi alltid med å tiltrekke oss folk av ulik bakgrunn og erfaring. Forskjellige tilnærminger og perspektiver er med på å styrke oss som selskap.

Mangfold fremmer trivsel og suksess
Hos oss kan alle føle at de blir inkludert, akseptert og verdsatt uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. En slik bredde betyr økt trivsel, og er dessuten nøkkelen til suksess. Det er også med på å gjøre oss til et fristende sted å jobbe for enda flere.

Vi ønsker oss alltid tilgang til et så bredt utvalg av talenter som mulig. Vi mener det er åpenbart at mennesker med nye perspektiver og ideer er svært viktige for at selskapet skal kunne fortsette å utvikle seg.

Del av en stor familie
Alle som jobber hos Ringnes får den støtten og oppfølgingen de trenger for å gjøre sitt beste og for å sikre at de trives og kan utvikle seg videre gjennom jobben de utfører.

Som del av Carlsberg Group er vi stolte av å være med i en større familie med over 40 000 ansatte over hele verden som deler alle disse verdiene.

Ringnes og Carlsberg Group arbeider alltid for å rekruttere så bredt som mulig. Det lar oss også reflektere mangfoldigheten blant våre kunder og forbrukere enda bedre.

 

VÅR SUKSESS ER ET RESULTAT AV MANGFOLD OG INKLUDERING

Det er medarbeiderne våre som er selve Ringnes. Som arbeidsgiver reflekterer vi samfunnet vi lever i, og vi drar nytte av de mange perspektivene medarbeidere med ulik bakgrunn bringer med seg.
For oss er en mangfoldig arbeidsstyrke en bærebjelke. Derfor jobber vi alltid med å tiltrekke oss folk av ulik bakgrunn og erfaring. Forskjellige tilnærminger og perspektiver er med på å styrke oss som selskap.

Mangfold fremmer trivsel og suksess
Hos oss kan alle føle at de blir inkludert, akseptert og verdsatt uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. En slik bredde betyr økt trivsel, og er dessuten nøkkelen til suksess. Det er også med på å gjøre oss til et fristende sted å jobbe for enda flere.

Vi ønsker oss alltid tilgang til et så bredt utvalg av talenter som mulig. Vi mener det er åpenbart at mennesker med nye perspektiver og ideer er svært viktige for at selskapet skal kunne fortsette å utvikle seg.

Del av en stor familie
Alle som jobber hos Ringnes får den støtten og oppfølgingen de trenger for å gjøre sitt beste og for å sikre at de trives og kan utvikle seg videre gjennom jobben de utfører.

Som del av Carlsberg Group er vi stolte av å være med i en større familie med over 40 000 ansatte over hele verden som deler alle disse verdiene.

Ringnes og Carlsberg Group arbeider alltid for å rekruttere så bredt som mulig. Det lar oss også reflektere mangfoldigheten blant våre kunder og forbrukere enda bedre.