VÅRE LÆRLINGER LÆRER OSS Å BLI BEDRE

Hos Ringnes har vi tatt imot lærlinger i alle år, og vi kan tilby et spennende og moderne teknisk miljø som del av yrkesfagutdanningen deres. I retur får vi jobbe med flotte mennesker som bringer med seg rykende fersk kompetanse.

En av de store utfordringene for norsk arbeidsliv er å skaffe nok fagarbeidere for fremtiden. Vi jobber tett med ulike opplæringskontor for yrkesfag samt videregående skoler slik at vi kan være en relevant og interessant del av yrkesfagutdanningen.

Våre produksjonsanlegg er store og teknisk krevende. Dessuten er de i stadig utvikling, og det betyr at vi alltid kan tilby et spennende og lærerikt arbeidsmiljø for de som ønsker å bli lærlinger hos oss.
 

Industriell matproduksjon
Som IMP-lærling er du med på å starte opp og stille inn produksjonsutstyr, styre og kontrollere en produksjon fra start til ferdig produkt og utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser. I tillegg får du sjansen til å tilegne deg god kunnskap om produktene. Dette er et godt etablert fag innenfor matindustrien. Utdanningen er VG1 og VG2 matfag samt to år opplæring i bedrift.
 

Produksjonsteknikkfaget
PTF-lærlinger er med på å klargjøre produksjonsutstyr, styre og justere produksjonen og bruke tegninger og annen dokumentasjon i kvalitetssikring. De utfører også reparasjoner og vedlikehold i samarbeid med vedlikeholdsavdelingen. Utdanningen er VG1 teknikk og industriell produksjon og VG2 industriteknologi samt to år opplæring i bedrift.
 

Automatiker
Som automatikerlærling er du med på å montere, drifte og vedlikeholde de automatiserte systemene som holder produksjonen vår i gang. Dette er fag som er i rask utvikling, og det skjer stadig nye ting innen automatisering og digitalisering. Automatikerlærlinger må ha tre års utdanning innen elektrofag og automatisering fra videregående skole, og går deretter halvannet år i lære hos oss.

VÅRE LÆRLINGER LÆRER OSS Å BLI BEDRE

Hos Ringnes har vi tatt imot lærlinger i alle år, og vi kan tilby et spennende og moderne teknisk miljø som del av yrkesfagutdanningen deres. I retur får vi jobbe med flotte mennesker som bringer med seg rykende fersk kompetanse.

En av de store utfordringene for norsk arbeidsliv er å skaffe nok fagarbeidere for fremtiden. Vi jobber tett med ulike opplæringskontor for yrkesfag samt videregående skoler slik at vi kan være en relevant og interessant del av yrkesfagutdanningen.

Våre produksjonsanlegg er store og teknisk krevende. Dessuten er de i stadig utvikling, og det betyr at vi alltid kan tilby et spennende og lærerikt arbeidsmiljø for de som ønsker å bli lærlinger hos oss.

Industriell matproduksjon
Som IMP-lærling er du med på å starte opp og stille inn produksjonsutstyr, styre og kontrollere en produksjon fra start til ferdig produkt og utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser. I tillegg får du sjansen til å tilegne deg god kunnskap om produktene. Dette er et godt etablert fag innenfor matindustrien. Utdanningen er VG1 og VG2 matfag samt to år opplæring i bedrift.

Produksjonsteknikkfaget
PTF-lærlinger er med på å klargjøre produksjonsutstyr, styre og justere produksjonen og bruke tegninger og annen dokumentasjon i kvalitetssikring. De utfører også reparasjoner og vedlikehold i samarbeid med vedlikeholdsavdelingen. Utdanningen er VG1 teknikk og industriell produksjon og VG2 industriteknologi samt to år opplæring i bedrift.

Automatiker
Som automatikerlærling er du med på å montere, drifte og vedlikeholde de automatiserte systemene som holder produksjonen vår i gang. Dette er fag som er i rask utvikling, og det skjer stadig nye ting innen automatisering og digitalisering. Automatikerlærlinger må ha tre års utdanning innen elektrofag og automatisering fra videregående skole, og går deretter halvannet år i lære hos oss.

Industrimekaniker
Våre industrimekanikere jobber med å holde ved like, montere og reparere ulikt produksjonsutstyr og ulike maskiner. Industrimekanikerlærlinger kommer til oss etter toårig videregående utdanning innen teknikk og industriell produksjon og industriteknologi. Alle våre lærlinger får god oppfølging, men får også sjansen til i stor grad å jobbe selvstendig.
 

Vinn-vinn-situasjon
Samtidig som lærlingene blir aktive, selvstendige deltakere i spennende arbeidsmiljø, blir våre eksisterende fagarbeidere utfordret på nye måter når de støtter lærlingene i deres jobbhverdag.

Derfor er det å ha lærlinger en vinn-vinn-situasjon. Det tar ikke lang tid før våre lærlinger er gode fagarbeidere. De er en ressurs for bedriften, samtidig som vi er med på å utføre en viktig samfunnsoppgave.

De som fullfører et lærlingløp hos oss, kan gå til jobber i en rekke industrier. Mange fortsetter hos oss som fagarbeidere, og er blant de som nå sørger for å holde maskinparken vår i full produksjon hver dag hele året.
 

Studenter
Som student finnes det også muligheter for deltidsstillinger innenfor områder som marketing, finans, analyse og innsikt. Studentassistenter i Ringnes får verdifull praksis innenfor sine fagområder, samtidig som de kan opparbeide seg et faglig og personlig nettverk blant dyktige medarbeidere og ledere. Vi ønsker oss kandidater som har gode akademiske resultater og som er interessert i de spennende læringsmulighetene vi kan tilby. Vi lyser ut deltidsstillingene på læresteder eller vår hjemmeside.

Er du snart ferdigutdannet kan kanskje Carlsberg sitt Graduate – program være interessant. Les mer om det her.

Industrimekaniker
Våre industrimekanikere jobber med å holde ved like, montere og reparere ulikt produksjonsutstyr og ulike maskiner. Industrimekanikerlærlinger kommer til oss etter toårig videregående utdanning innen teknikk og industriell produksjon og industriteknologi. Alle våre lærlinger får god oppfølging, men får også sjansen til i stor grad å jobbe selvstendig.

Vinn-vinn-situasjon
Samtidig som lærlingene blir aktive, selvstendige deltakere i spennende arbeidsmiljø, blir våre eksisterende fagarbeidere utfordret på nye måter når de støtter lærlingene i deres jobbhverdag.

Derfor er det å ha lærlinger en vinn-vinn-situasjon. Det tar ikke lang tid før våre lærlinger er gode fagarbeidere. De er en ressurs for bedriften, samtidig som vi er med på å utføre en viktig samfunnsoppgave.

De som fullfører et lærlingløp hos oss, kan gå til jobber i en rekke industrier. Mange fortsetter hos oss som fagarbeidere, og er blant de som nå sørger for å holde maskinparken vår i full produksjon hver dag hele året.

Studenter
Som student finnes det også muligheter for deltidsstillinger innenfor områder som marketing, finans, analyse og innsikt. Studentassistenter i Ringnes får verdifull praksis innenfor sine fagområder, samtidig som de kan opparbeide seg et faglig og personlig nettverk blant dyktige medarbeidere og ledere. Vi ønsker oss kandidater som har gode akademiske resultater og som er interessert i de spennende læringsmulighetene vi kan tilby. Vi lyser ut deltidsstillingene på læresteder eller vår hjemmeside.

Er du snart ferdigutdannet kan kanskje Carlsberg sitt Graduate – program være interessant. Les mer om det her.