Finn en perfekt jobb!

Å jobbe i Ringnes

Vi er stolte av å ha medarbeidere som viser et stort engasjement både for jobben sin og for merkevarene vi produserer. De vet at det grundige arbeidet de legger ned sikrer kvalitet i alle ledd.

Å jobbe i Ringnes er å være del av norsk historie. Vi har vært et av landets største bryggeri i over 140 år, og alle som arbeider her i dag er med på å holde ved like kunnskapen og kompetansen som vi som selskap har bygd opp over denne lange tiden.

Alle våre medarbeidere kan jobbe selvstendig i et miljø som gir dem store muligheter til å påvirke sin egen arbeidssituasjon. Vi har også en lang og god tradisjon for samarbeid med fagforeningene.

Selv om det sitter mange tradisjoner i veggene hos oss, så er Ringnes også en arbeidsplass som preges av nytenking og innovasjon. Hos oss samarbeider vi på tvers av roller og funksjoner for å nå de målene vi setter oss.

Ringnes er en del av Carlsberg-konsernet, som gir muligheter for å jobbe internasjonalt.

Å jobbe i Ringnes

Vi er stolte av å ha medarbeidere som viser et stort engasjement både for jobben sin og for merkevarene vi produserer. De vet at det grundige arbeidet de legger ned sikrer kvalitet i alle ledd.

Å jobbe i Ringnes er å være del av norsk historie. Vi har vært et av landets største bryggeri i over 140 år, og alle som arbeider her i dag er med på å holde ved like kunnskapen og kompetansen som vi som selskap har bygd opp over denne lange tiden.

Alle våre medarbeidere kan jobbe selvstendig i et miljø som gir dem store muligheter til å påvirke sin egen arbeidssituasjon. Vi har også en lang og god tradisjon for samarbeid med fagforeningene.

Selv om det sitter mange tradisjoner i veggene hos oss, så er Ringnes også en arbeidsplass som preges av nytenking og innovasjon. Hos oss samarbeider vi på tvers av roller og funksjoner for å nå de målene vi setter oss.

Ringnes er en del av Carlsberg-konsernet, som gir muligheter for å jobbe internasjonalt.